[ENGLISH] [SRPSKI]

Naš partner:

U 2008. godini, E-CAPS je postao ugovorni partner firme FREQUENTIS, austrijske visokotehnološke kompanije koja razvija komunikaciona i informatička rešenja za primene od kritične važnosti za bezbednost. Širom sveta, oni širokom spektru korisnika nude svoje usluge u oblasti centralizovane kontrole, proizvoda i usluga potrebnih za razne misije od kritične važnosti. Oblasti u kojma nude pomenute usluge su kontrola leta u vazduhoplovstva (civilna i vojna kontrola leta) i javna bezbednost i transport (policija, spasilačke i vazduhoplovne službe, pomorska straža, železnica, pomorski transport, i druge oblasti).

Frequentis

Frequentis je takođe i deoničar-osnivač grupacije GroupEAD Europe S.L, koja izvodi usluge upravljanja Evropskom aeronautičkom bazom (European Aeronautical Database), za EUROCONTROL, koji tek treba da oformi prvi zajdnički glasovni komunikacioni sistem.

E-CAPS omogućava konsultanske usluge u oblastima mreženja i podrške migraciji Evropskoj AIS bazi (European AIS Database, EAD) - najvećem svetskom aeronautičkom navigacionom sistemu, koji predstavlja osnovni korak ka Jedinstvenom nebu Evrope (Single Sky for Europe).