[ENGLISH] [SRPSKI]

E-CAPS poslovni Internet nudimo pristup Internetu po razumnoj ceni bazirano isključivo na fiber optičkoj mreži. Povezivanjem sa regionalnim, nacionalnim i međunarodnim carrier-ima kao i Internet eXchange-ovima obezbeđujemo kvailtetan i brz pristup globalnoj mreži .

E-CAPS d.o.o. je registrovan za pružanje usluga pristupa internetu i internet usluge kod regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge - RATEL

Dedicated Internet Access (DIA) paketi i cene:

U navedene cene nije uračunat porez na dodatu vrednost (PDV) i trošak izgradnje optičkog privoda.

IP Tranzit usluga ukoliko posedujete sopstveni AS broj:

EoMPLS: L2 point-to-point ili VPLS (VLAN Transparency)

DDoS zaštita: Nesmetano funkcionisanje pristupa Internetu ugrožavaju ne samo tehnički nedostaci, već i ciljani napadi spolja – što je kompanija veća, to je izloženija ovim napadima. Propusni opseg dostiže nivoe gde lokalno rešenje u mreži krajnjeg korisnika više nije dovoljno.

Model ugovora za poslovne korisnike | Opsti uslovi za pružanje usluga