[ENGLISH] [SRPSKI]

Savetovanje

Savetovanje je na značajnoj poziciji u našem poslovanju. Ponudićemo Vam optimalno rešenje za Vašu organizaciju zahvaljujući odličnom znanju i dugogodišnjem iskustvu. Želimo da Vi, kao naš klijent, dobijete strateško savetovanje i najbolje moguće rešenje za postojeći problem.

Koncepti

U ovoj važnoj strateškoj fazi veoma je bitno formirati razne modele i scenarije mogućih rešenja, kao i predvideti sve moguće konsekvence, da bi se dobio pravi koncept. Osmisliti dobar informacioni koncept kompanije je ujedno i budućnost jedne kompanije.

Implementacija

Pored pružanja savetodavnih usluga i koncepta, mi nudimo i implementaciju rešenja. Veoma je bitno da planirana rešenja budu dobro uklopljena u poslovne procese, kao i da budu optimizovana za individualne potrebe zaposlenih. Pomoću profesionalnog menadžmenta utvrđujemo da li smo ostvarili postavljene ciljeve.

Održavanje

U domenu održavanja, mi smo flekisibilni i brzo rešavamo nastale probleme. Nudimo Vam proverenog partnera koji će Vam biti na raspolaganju u svakom trenutku, putem daljinskog servisa ili ličnog dolaska u vašu organizaciju, kada vam je pomoć potrebna. Vaš lični partner omogućiće Vam pouzdan i siguran rad vaših informacionih sistema.