[ENGLISH] [SRPSKI]

Rutiranje i grananje (Routing and switching)

E-CAPS će vam pomoći i postarati se da rutiranje i grananje vaše mreže bude optimizovano tako da na najbolji način podrži vaše poslovne planove.

Dizajn i konsultacije o rutiranju i grananju

 • Pregled postojeće mreže i predlozi za poboljšanja
 • Dizajn mreže
 • Validacija
 • Planiranje kapaciteta
 • Detaljni dijagrami mreže
 • Predlozi za poboljšanja i rast u budućnosti - predlozi rešenja
Primenjeno rutiranje i grananje
 • VLAN segmentacija
 • Protokoli otpornosti (STP, RSTP, HSRP, VRRP)
 • Protokoli rutiranja (OSPF, EIGRP, BGP)
 • Virtualno rutiranje i prosleđivanje
 • Kvalitet servisa (QoS)
 • Planiranje multikastinga za IPTV
 • Pripremanje za VoIP
 • VMware integracija
 • Multi-vendor instalacija
 • Blade server/switch integracija