[ENGLISH] [SRPSKI]

»Dobar informacioni sistem je više od polovine dobro urađenog posla.«

Siguran i stalan rad računara i servera sa komercijalnim i sa Open Source rešenjima predstavlja osnovu svakog dobrog i stabilnog informacionog sistema. Stabilnost, sigurnost i ušteda na plaćanju nepotrebnih licenci danas je jedan od najvažnijih argumenata zašto organizacije prelaze na otvorene standarde i slobodna rešenja. Mi Vam nudimo unapređenje postojećih, implementaciju novih rešenja, kao i optimizaciju troškova.