[ENGLISH] [SRPSKI]

Raspoređivanje opterećenja (Load Balancing)

Prošla su vremena u kojima je jedan server bio dovoljan da obradi sve zahteve modernog poslovanja, pa danas, kada sajt ne radi to znači da ni poslovanje ne radi, zajedno sa sajtom. Vremenom, osoblje koje radi u oblastima informacionih tehnologija, pronalazilo je različite metode upravljanja saobraćajem kako bi se osigurali da je posao uvek dostupan, no čak i najbolji od tih surogata, poput "kružnog" (round-robin) DNS-a, koji distribuira saobraćaj nešto ravnomernije, ima ograničenja: nepredviđena distribucija opterećenja, problemi s keširanjem (caching issues) i nedostatak pogodnih mera koje omogućavaju tolerantnost pri greškama (fault-tolerance) su samo neka od ograničenja koja se odmah mogu pomenuti.

E-CAPS vam može pomoći, sa sistemima za raspoređivanje opterećenja, kakvi će omogućiti vašoj infrastrukturi i kodu da dostave sadržaj u najravnomernijem rasporedu, kako ne biste morali kupovati više opreme samo da biste se postarali da vaše skaliranje ne bude ometano. Naši "load-balanceri" presreću saobraćaj, dele saobraćaj u delove kojima lako može biti manipulisano, nadgledaju vaš saobraćaj i staraju se da se vaši serveri uvek odazivaju, brinu se o preusmeravanjima zbog padova (fail-over), i mogu obavljati parsiranje saobraćaja na osnovu sadržaja saobraćaja, te inspekciju i distribuciju vašeg saobraćaja.

Štaviše, E-CAPS-ovi sistemi raspoređivanja opterećenja omogućavaju vam rad nad "živim" sistemima, pa možete dodavati ili izuzimati servere nekog sajta u bilo kom momentu, a s momentalnim efektima. S našim rešenjima za raspoređivanje opeterećenja, moći ćete održavati servere čak i u vreme "špica", moći ćete raditi pametna preusmeravanja, odvodeći saobraćaj na stranu na koju vi želite, parsirati saobraćaj, i još mnogo toga. Pored fleksibilnosti, postići ćete visoku dostupnost vašeg poslovanja, jer će vam naša rešenja za raspoređivanje omogućavati da rotirate vaše servere po želji, i, za razliku od "kružnih" rešenja, omogućavaće vam da zadržite punu kontrolu nad vašim sistemima, sve vreme. Konačno, ekonomija iza skalabilnosti koju dobijate uz naša rešenja raspoređivanja opterećenja mogu vam doneti znatne uštede: raspoređivanje opterećenja na vašoj opremi srednjeg ranga ("middle-ware") može biti prava ušteda u poređenju s cenama servera visokog ranga ("high-end") koji bi bili potrebni da se posao pravilno obavi. Kontaktirajte nas za više informacija o našim sistemima za raspoređivanja opterećenja.