[ENGLISH] [SRPSKI]

Kvalitet servisa (Quality of Service, QoS)

Postoji razlika u podacima koje svakodnevno obrađujete u svom poslovanju - neki od tih podataka trebali bi dobiti veći prioritet u prosleđivanju samo zato što vam tako više odgovara, dok bi drugi trebali dobiti veći prioritet jer tada zapravo sve bolje funkcioniše.

U E-CAPS-u shvatamo potrebe za različitostima u transportovanju podataka, do najdubljih nivoa u saobraćanju; mi znamo šta treba uraditi kada se dešava da imate video, glas i podatke od kritične važnosti, sve u saobraćaju u isto vreme, kroz deljenu infrastrukturu. Svojim klijentima nudimo QoS rešenja, koja su veoma optimizovana za deljene mreže. Bez rešenja za kvalitet servisa, neki od vaših podaka će se gubiti tokom transporta, drugi će biti odgađani, treći će se odlikovati neprihvatljivim varijacijama. 

Rešenja za kvalitet servisa E-CAPS-a staraju se da i proračunato kašnjenje i propusna moć (bandwidth) vašeg saobraćaja budu upravo onakvi kakvima ih trebate. Mi možemo podesiti vašu komunikaciju da favorizuje upravo onaj segment koji vam treba, od glasovnih poziva do željene propusne moći: gde god i kad god je tu vaš poziv, mi imamo rešenje za kvalitet servisa za vaš poziv. Mi znamo kako da razvijemo i primenimo politike rada za vaše digitalno komuniciranje, tako da vi nikada više nećete morati da brinete o kvalitetu servisa. Kontaktirajte nas i zatražite više detalja o rešenjima za kvalitet servisa koja E-CAPS može ponuditi.