[ENGLISH] [SRPSKI]

IPv6 migracija

Način na koji elektronski komuniciramo nedavno se radikalno promenio: otkako su iscrpljeni svi korpusi IPv4 adresa koji bili na raspolaganju, momenat migracije na IPv6 adresiranje nije više samo mogućnost, već je postao nužan potez. E-CAPS vam može pomoći da neosetno migrirate na IPv6 adresiranje, zadržavajući pri tome svu funkcionalnost i korak postojećih servisa. E-CAPS će organizovati vaše adresiranje prema vašim potrebama, starajući se da otkloni probleme koji se mogu pojaviti kada se tako fundamentalan segment komunikacija pomera. 

E-CAPS može da vam obezbedi i uporedni način rada ("dual-stack") koji kombinuje IPv4 i IPv6 rešenja adresiranja, kao i samo IPv6 rešenja, sve u zavisnosti od vaših potreba i vaših poslovnih planova. Naše osoblje poseduje široko znanje o adresiranju u elektronskom komuniciranju, pa se možemo postarati da novi standard u adresiranju brzo postane dobro upotrebljena komponenta vašeg poslovanja, takođe. IPv6 je izuzetno bogata i raznovrsna sredina, koja može predstavljati težak zadatak u temeljitom razumevanju i organizovanju, ali E-CAPS već ima sve što treba da vam predstavi najbolje od IPv6 adresiranja za vaše poslovanje.