[ENGLISH] [SRPSKI]

»Informaciona tehnologija preduzeća mora da ima i funkcionalan imunološki sistem.«

Svake godine organizacije gube milionske sume novca zbog ispada informacionih sistema uzrokovanih napadima virusa. Kontinuitet dostupnosti organizacija danas je preduslov za uspešno poslovanje i otvaranje novih tržišta.