[ENGLISH] [SRPSKI]

"Sve informacije su pod kontrolom, čak i dok sedite u Internet-kafeu, i uživate u kafi"

Web Groupware sistemi ujedinjuju funkcionalnost klasičnih sistema za saradnju grupa s inovativnim tehnologijama zasnovanim na tehnologiji mreže. Dovoljno je da imate pristup Internetu, i svi saradnici, kooperanti, klijenti i partneri imaće pristup potrebnim podacima, bez obzira koju platformu koriste za komunikaciju. Web Groupware sistemi ističu se među konkurencijom kao finansijski prihvatljivi za implementaciju i održavanje.